در مرکز تخصصی ایمپلنت دکتر جمالی ، از بروزترین تجهیزات دندانپزشکی استفاده می شود. رعایت اصول استریلیزاسیون از ضرورت درمان بیماران می باشد که در این مرکز بصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. بیماران با آرامش و اطمینان کامل می توانند درمانهای خود را انجام دهند.