برای تعیین هزینه کاشت ایمپلنت دندان عوامل زیادی دخیل می باشد که مهم ترین آن مربوط می شود به جنس پایه ایمپلنت. جنس ایمپلنت دندان نقش مهمی در تعیین هزینه درمانی دارد. همچنین تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک، عکس پرتوی ایکس، پیچیدگی مشکل درمانی، تعداد دندان‌هایی که می‌خواهید جایگزین کنید، تجهیزات مورد استفاده، محل کاشت دندان و تخصص دندانپزشک از جمله عوامل تعیین ‌کننده هزینه کاشت ایمپلنت دندان هستند.

در درمان ایمپلنت گاهی درمان های جانبی برای بیمار الزامی می باشد که این هزینه درمان را افزایش می‌دهد. این درمان ها می تواند به دلیل عفونت لثه، کمبود تراکم استخوان فک و دیگر مشکلات باشد.

یک دیدگاه