جراحی ایمپلنت در بیش از ۹۸ درصد حالات با موفقیت انجام می شود. اما در برخی حالات ایمپلنت به استخوان جوش نمی خورد . تشخیص این مساله در مرحله دوم جراحی ممکن است . دلایل اتصال ناقص ایمپلنت و استخوان اطراف آن عبارتند از و رعایت نکردن بهداشت: مهمترین عامل در عدم موفقیت ایمپلنت ، رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان و عدم استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان میباشد. و نداشتن استخوان سالم و کافی : در اینصورت ایمپلنت نمی توا، به صورت محكم بر روی استخوان قرار گیرد و عدم مراجعه جهت ویزیت های دوره ای هر ۶ ماه یکبار و ترومای جراحی و عفونت اطراف ایمپلنت و مصرف مواد مخدر در سالهای بعد از قرار گرفتن ایمپلنت ، برخی از مشکلات ممکن است بروز پیدا کند. همانند دوره دندان طبیعی ، لثه اطرف ایمپلنت می تواند دچار عفونت باکتریایی با دچار آماس لثه گردد. چنانچه این مشکلات درمان نشوند . استخوان اطراف ایمپلنت تحلیل یافته . ایمپلنت شل و لغزان می شود. در این صورت راهی جز خروج ایمپلنت باقی نمی ماند. مشکل دیگری که با گذر زمان امکان بروز آن وجود دارد ، شکسته شدن قسمت پروتز دندانی و با ایمپلنت می باشد. یکی از دلایل شکسته شدن ایمپلنت با روکش ، کم شدن فاصله بین دندانهاست. در این حالت فشار دندانهای جانبی منجر به شکستگی آن می گردد. یک پروتز شکسته شده قابل تعمیر است ، در مورد ایمپلنت شکسته شده با ایمپلنت ناموفق نیز با تعویض آن ، مشکل رفع می گردد.

یک دیدگاه