دندان مصنوعی معمولی ، موفقیت کمی در کسب رضایت بیماران در جویدن داشته است. ایمپلنت روش مدرن و جدید جایگزینی دندان از دست رفته است. یک پروتز مصنوعی که روی ایمپلنت سوار می شود ، پایداری و استحکام مناسب در جویدن دارد و رفتاری شبیه به دندان طبیعی خواهد داشت. این سیستم جدید رضایت بسیاری از بیماران را همراه داشته است. ایمپلنت دندانی برای جایگزینی تمام دندانها و یا به صورت جدا برای جایگزینی هر دندان کاربرد دارد. در واقع ایمپلنت پایه ای محکم همانند ریشه دندان است که برای نگهداشتن دندان مصنوعی یا روکش و بریجهای دندانی که به آن وصل می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

یک دیدگاه