ایمپلنت صرفا برای درمان جایگزینی یک دندان نیست. از ایمپلنت حتی برای کمک به درمان بهتر در افراد دارای دندان مصنوعی کامل نیز استفاده می شود.

انواع روش های درمانی ایمپلنت در ادامه توضیح داده می شود:

– ایمپلنت برای یک دندان: این روش برای درمان و جایگزینی یک دندان از دست رفته است .
– ایمپلنت نگهدارنده بریج دندانی: هنگامی که چند دندان از دست رفته باشد برای جایگزینی آنها لزومی به قرار دادن همان تعداد دندان از دست رفته نمی باشد. در این موارد با قرار دادن دو یا چند ایمپلنت ، نواحی فاقد دندان بین ایمپلنتها را با استفاده از بریج پر می کنند.
– نگهدارنده دست دندان کامل: در بسیاری از افراد بدون دندان ، استخوان فک بالا و پائین کارایی لازم در حفظ و نگهداری دست دندان مصنوعی را ندارد . در این افراد با قرار دادن چند ایمپلنت در فک بالا و فک پائین امکان تامین گیر بیشتر فراهم شده و رضایت بیماران به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

 

 

یک دیدگاه