مسواک و برس های بین دندانی :

مسواک های معمولی قادر نیستند فضاهای بین دندانی را تمیز نمایند. بهتر است در این موارد از مسواک ها و یا برس های بین دندانی به همراه نخ دندان کمک گرفت.

نخ دندان سوپر فلاس :

در مواردی که جایگزینی دندانها به صورت بریج انجام می شود چه متکی بر دندان چه بر ایمپلنت ) ، فضاهای بین پایه ها را به کمک نخ دندان سوپرفلاس همانگونه که در کلیپ نمایش داده می شود ، تمیز نمائید.

تمیز کردن زبان :

یکی از عوامل بوی بد دهان می تواند تجمع باکتریها بین پرزهای زبان باشد. توصیه می شود به وسیله تمیزکننده های زبان و یا حتی بوسیله حرکت جارویی مسواک از عقب به جلو زبان را تمیز کنید.

 

دهانشویه:

 دهانشویه ها را در موارد خاص و لطفا با تجویز دندانپزشکتان استفاده نمائید. به طور کلی ، بهتر است پس از استفاده از دهانشویه حداقل نیم ساعت چیزی خورده یا آشامیده نشود.

کنترل غذایی و ایمپلنت های دندانی:

 علاوه بر ملاحظات کلی در مورد کنترل غذایی ، در زمان انجام درمان و بخصوص دوره التیام یعنی بعد از انجام جراحی لازم است بیمار رژیم غذایی نرم داشته باشد تا کمترین فشار به ناحیه ایمپلنت وارد گردد. بدیهی است عدم توجه کافی می تواند منجر به یکپارچگی ناقص ایمپلنت و استخوان گردیده ، درمان را با شکست مواجه نماید. بعد از اتمام دوره درمان ، تا مدتی باید رژیم غذایی نرم ادامه یابد. بیمار می تواند پس از تایید دندانپزشک خود رژیم غذایی طبیعی را ادامه دهد.

یک دیدگاه