اجزای ایمپلنت عبارتند از:

۱- فیکسچر (ایمپلنت)

۲- اباتمنت

۳- روکش

فیکسچر همان قطعه ایی است که به جای دندان از دست رفته در داخل استخوان فک کاشته می شود و سپس بر روی آن قطعه دوم يعني اباتمنت وصل می شود. این قطعه در واقع تاج دندان از دست رفته را شبیه سازی می کند. بر روی این قطعه ، روکش ساخته شده در لابراتوار قرار میگیرد.

یک دیدگاه